Sökresultat från vår hemsida

Nya Sjölunda

Sjölunda navet i regional lösning

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Sjölunda avloppsreningsverk ligger bra till för att bli ett nav i en framtida regional lösning av Skånes avloppsvattenrening

Vattenavstängningar på Skolgatan i Eslöv

Eslöv

Vattnet kommer att stängas av på grund av ett ventilbyte. Tappa gärna upp vatten i kärl för husbehov.

Vattenmiljö Malmö avloppstunnel

Ett säkrare och effektivare avloppssystem

Malmö

VA SYD planerar en avloppstunnel under Malmö för att möta utmaningarna Malmö stad står inför med ökad befolkning, mål för förbättrad vattenmiljö och klimatförändringar.

Öresundsbron i horisonten

Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

MalmöLund-regionen har en mycket stark befolkningstillväxt. Avloppsvattnets mängd ökar och dagens avloppsreningsverk kan inte stoppa alla miljögifter. Miljölagarna blir samtidigt skarpare. VA SYD möte...

VA-utbyggnad Håstad

Lund

Håstad ska få kommunalt dricksvatten och en effektiv avledning av dagvatten. Dessutom ska en lösning hittas för alla fastigheter inom versamhetsområdet för spillvatten.

Vattenavstängningar på Ingelstadsgatan i Malmö

Malmö

Vattnet kommer att stängas av på grund av ett ventilbyte. tappa gärna upp vatten i kärl för husbehov

Vattenavstängningar i Veberöd i Lund

Lund

På grund av ett planerat ledningsarbete kommer vi att stänga av vattnet i ovanstående områden/gator. Tappa gärna upp vatten i kärl för husbehov.