Visar: 8 sökresultat

Kategori: Nyheter

Visa mig
Besökare på återvinningsstation

Ny återvinningsstation

Nyhet 31 augusti 2018 09:24 Malmö

Invigning Örtofta tryckstegringsstation

Nu får Eslövsborna dricksvatten från två håll

Nyhet 28 augusti 2018 15:03 Eslöv

Med en ny tryckstegringsstation i Örtofta har VA SYD gjort ytterligare en åtgärd för att säkra Eslövs dricksvattenförsörjning. 50 liter vatten per sekund matas nu till Eslöv söderifrån, som ett komple...

Samlaren, insamlingsskåp för glödlampor, småelektronik och batterier

5 nya samlare ute i Malmö

Nyhet 22 augusti 2018 11:45 Burlöv, Malmö

Sen nästan tio år finns så kallade Samlare i butiker för insamling av hushållens småelektronik, småbatterier och glödlampor runt om i södra Skåne – nu senast fem nya i Malmö.

Kornfält

Hur avloppsvatten kan användas vid extremtorka

Nyhet 21 augusti 2018 16:16 Lund, Malmö

VA SYD vill utveckla sätt att återföra renat avloppsvatten till industri och jordbruk, för att utnyttja vattenresurserna effektivare. Kretsloppstänket är viktigt för att möta klimatförändringar.

Just nu kan du inte nå vår Kundservice

Nyhet 15 augusti 2018 14:26 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Vi jobbar med att lösa problemet under förmiddagen.

Driftinformation

Just nu kan du inte nå vår Kundservice

Nyhet 15 augusti 2018 14:26 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Vi jobbar med att lösa problemet så snart som möjligt.

Källby dammar

Ny fiskdöd i Källby dammar

Nyhet 14 augusti 2018 15:37 Lund

En stor mängd döda fiskar har återigen hittats i två av Källby avloppsreningsverks dammar. Skälet till fiskdöden är troligtvis en kombination av värmeböljan och ett utsläpp av slam i samband med kraft...