Visar: 21 sökresultat

Kategori: Nyheter

Visa mig
VA-arbete Storgatan Eslöv 1914

Åtgärdsplan för Eslövs avloppsledningsnät klar

Nyhet 8 november 2016 14:28 Eslöv

Ledningsnätet åldras och en allt större del har passerat sin avskrivningstid. I åtgärdsplanen inventeras befintliga förhållanden som kommer att ligga till grund för framtida åtgärder.

Orenat avloppsvatten till Sege kanal resultatet av gamla ledningar

Nyhet 20 oktober 2016 15:02

Natten till idag, torsdag den 20 oktober, inträffade ett haveri på en tryckledning som går från pumpstationen Rosendal i Malmö till Sjölunda avloppsreningsverk. Det ledde till att orenat avloppsvatten...

Dricka vatten

Strategi för säker dricksvattenförsörjning

Nyhet 12 september 2016 14:35 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Om ett samhälle blir utan dricksvatten så innebär det såklart kännbara problem för dess invånare. VA SYD har därför antagit en strategi för robusthet i dricksvattenförsörjningen.

Billinge

Spolning av dricksvattenledningar i Billinge

Nyhet 12 september 2016 13:50 Eslöv

14-19 september kommer dricksvattenledningarna i Billinge att spolas. Till detta behövs extra vatten som kommer att köras in med tankbilar i byn.

Källby dammar

Ny utredning om Lunds framtida avloppsvattenrening klar

Nyhet 5 september 2016 22:35 Lund

VA SYD har i utredningen fokuserat på två lösningar på var Lunds avloppsvatten ska renas i framtiden – på ett utbyggt Källby avloppsreningsverk eller på Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö.

Lagad spricka i mur

Se om ditt hus – tips på hur du kan förebygga källaröversvämning

Nyhet 24 maj 2016 16:17 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Det går aldrig att skydda sig helt mot källaröversvämning. Men vi skulle kunna använda dagvattnet som en resurs istället – och du kan hjälpa till. Här får du några tips och råd på både små och stora s...

Omledning av stuprör

5 tips för att klimatanpassa din trädgård

Nyhet 28 april 2016 14:04 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Vid stora regn och skyfall får vi stora mängder vatten som behöver ha någonstans att ta vägen och saktas ner på vägen mot dagvattenledningarna. Här får du tips om hur du kan klimatanpassa din trädgård...