Filtrera sökresultat

Sökresultat från vår hemsida

Återanvändning av renat avloppsvatten i industriell symbios

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Examensarbete för våren 2019. Projektet syftar till att ge en praktisk sammanställning av den regionala potentialen av renat avloppsvatten för olika användningsområden.

Kornfält

Hur avloppsvatten kan användas vid extremtorka

Nyhet 21 augusti 2018 16:16 Lund, Malmö

VA SYD vill utveckla sätt att återföra renat avloppsvatten till industri och jordbruk, för att utnyttja vattenresurserna effektivare. Kretsloppstänket är viktigt för att möta klimatförändringar.

Transport av avloppsvatten med vakuum

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

I områden med spridda husgrupper i ett flackt landskap med högt grundvatten används ibland vacuumsystem för att pumpa avloppsvatten ut i det allmänna spillvattennätet.

Orenat avloppsvatten till Sege kanal resultatet av gamla ledningar

Nyhet 20 oktober 2016 17:02

Natten till idag, torsdag den 20 oktober, inträffade ett haveri på en tryckledning som går från pumpstationen Rosendal i Malmö till Sjölunda avloppsreningsverk. Det ledde till att orenat avloppsvatten...

Ellinge Avloppsreningsverk

Ellinge avloppsreningsverk

Eslöv

Ellinge avloppsreningsverk i Eslövs kommun tar emot avloppsvatten från cirka 19 800 personer.

Klagshamn Avloppsreningsverk

Klagshamns avloppsreningsverk

Malmö

Klagshamnsverket togs i drift 1974 och ligger ute på Klagshamns udde söder om Malmö. Verket tar hand om avloppsvatten från cirka 70 000 personer.

Källby dammar

Ny utredning om Lunds framtida avloppsvattenrening klar

Nyhet 6 september 2016 00:35 Lund

VA SYD har i utredningen fokuserat på två lösningar på var Lunds avloppsvatten ska renas i framtiden – på ett utbyggt Källby avloppsreningsverk eller på Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö.