Sökresultat från vår hemsida

Ordlista

Ordlista för vatten och avlopp

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

VA, spillvatten, dagvatten, servis, relining, kombinerad ledning – vad är det? Typiska ord för vår verksamhet men inte så enkla att förstå. Här får du veta vad de betyder.

Vattenkiosk

Vattenkiosker och abonnemang

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

I VA SYDs vattenkiosker kan du tanka vatten snabbt och smidigt. Du behöver teckna ett abonnemang för att tanka i vattenkioskerna. Då får du en nyckel till vattenkiosken och faktureras efter tankning....

Kissdroppe bajskorv  toalettpapper

#toalove

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Älska din toalett lite extra på Världstoalettdagen 19 november!

Svenska mynt, Lunds kommunvapen

Taxor och avgifter i Lund

Lund

Vatten och avlopp finansieras med avgifter för att tillhandahålla ett kvalitetssäkrat dricksvatten samt till investeringskostnader för nybyggnad, förnyelse och underhåll av ledningsnät och avloppsreni...

Svenska mynt, Eslövs kommunvapen

Taxor och avgifter i Eslöv

Eslöv

Vatten och avlopp finansieras med avgifter för att tillhandahålla ett kvalitetssäkrat dricksvatten samt till investeringskostnader för nybyggnad, förnyelse och underhåll av ledningsnät.

Borrvatten

Ansökan om utsläpp av länsvatten och vatten från borrning

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

För att få släppa ut länsvatten eller vatten från borrning till det kommunala vattenledningsnätet krävs en ansökan hos VA SYD.

Biltvätt

Hantering av spolplattor och fordonstvätt

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Vatten från fordonstvättar och spolplattor innehåller föroreningar som inte ska komma ut i ledningsnätet eller i sjöar och vattendrag. Här kan du läsa om riktlinjer för spolplattor och fordonstvättar.