Visar: 32 sökresultat

Kategori: Avlopp

Revaq

REVAQ-certifierat avloppsslam från VA SYD

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

Avloppsslammet från våra avloppsreningsverk; Sjölunda, Klagshamn, Ellinge, Källby och Södra Sandby är certifierade enligt REVAQ, ett certifieringssystem för avloppsslam.

Plan för förbättringar av Malmös avloppssystem

Malmö.

VA SYD arbetar ständigt med förbättringar av Malmös avloppssystem. Mycket är redan gjort men många åtgärder pågår och ännu fler planeras inför framtiden. En eventuell avloppstunnel är en del i dessa p...

Avloppsvatten

Avloppsvattenrening

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

VA SYD renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor. Vi tar hand om avloppsvatten från Burlöv, Eslöv, Lund, Malmö och Vellinge samt delar av Lomma, Staffanstorp och Svedala. Vi renar vattn...

Lagar och regler

Lagar och regler om vatten och avlopp

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

Vad gäller enligt lagar och regler om vatten och avlopp? Information om det finns i en en skrift som heter "Allmänna Bestämmelserna för brukande av den allmänna Vatten- och Avloppsanläggningen" (ABVA)...

Källby dammar

Källby dammarna

Lund.

Dammarna vid Källby avloppsreningsverk utgör sista steget i reningsprocessen. De är också en populär plats för motion och rekreation med mycket grönska och ett rikt djurliv.

Koloni

Tömning av enskilt avlopp

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

Fastigheter med enskilt avlopp ska ha tömning av avloppsanläggningen en gång om året. Behövs fler tömningar kan dessa beställas via Kundservice.

Problem med råttor

Anmäl råttor i avloppsnätet

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

Om du har problem med råttor som kommer in via avloppsnätet in i bostaden eller uppmärksammar råtthål i närheten av en kommunal avloppsledning kan du anmäla detta till oss.