Filtrera sökresultat

Sökresultat från vår hemsida

VA SYD sänker avfallstaxan 2018

Nyhet 20 december 2017 12:44 Malmö, Burlöv

Nästa år sänker vi avfallstaxan med i genomsnitt 2 procent i Malmö stad och Burlövs kommun.

Åtgärdsplan för Malmös avloppsledningsnät klar

Nyhet 15 december 2017 15:41 Malmö

Åtgärdsplanen ger en överblick av hur ledningsnätet ser ut idag, och vad som behövs göras i framtiden.

Ägarnämnder

Nya avgifter för vatten och avlopp

Nyhet 29 november 2017 10:56 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Den 1 januari 2018 höjs brukningsavgifterna för vatten och avlopp i VA SYDs medlemskommuner Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö. VA SYDs förbundsfullmäktige tog beslut om justeringarna den 30 november 2017.

Besök ett avloppsreningsverk lördagen den 17 november!

Nyhet 14 november 2017 14:48 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Vill du lära dig mer om vattnets kretslopp, rening och vilken plats du själv har i denna process? Nu har du chansen!

ReTuren logotyp

ReTuren flyttar till ny lokal på Lindängsplan

Nyhet 13 november 2017 16:39 Malmö

Från och med våren 2018 kan du besöka den kvartersnära återbrukscentralen i en paviljong på Lindängsplan.

Krislåda

Är du beredd?

Nyhet 16 oktober 2017 16:41 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Vecka 42 har VA SYD krisberedskapsvecka tillsammans med Malmö stad, Civilförsvarsförbundet och Räddningstjänsten Syd.

Vattenförsörjningsplan antagen i Lund

Nyhet 6 oktober 2017 13:41 Lund

Från och med september 2017 har Lunds kommun en vattenförsörjningsplan. Planen är antagen av kommunfullmäktige i Lund.