Sökresultat från vår hemsida

Pool med stege

Tips för att fylla och tömma din pool rätt

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Hur fyller du din pool på bästa sätt och vad händer när sommaren når sitt slut och poolen ska tömmas? Läs våra tips nedan och har du fler funderingar tveka inte att höra av dig till oss på VA SYD.

Kolonistuga

Kommunalt vatten till Almåsa och Kölnan

Malmö

På uppdrag av styrgruppen för Plan för Malmös vatten, där stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen, fastighetskontoret och VA SYD ingår, har VA SYD och fastighetskontoret under en tid tittat på hur v...

Utbyggnad av vatten och avlopp för en god och säker miljö

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

VA SYD utreder utbyggnad av vatten och avlopp i våra medlemskommuner, för att värna om en god miljö och förbättra den ekologiska statusen i våra sjöar och vattendrag.

VA-installationer

VA-installation för fastighetsägare

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

En fastighets VA-installation innefattar de ledningar som dragits inne i fastigheten, från förbindelsepunkten som brukar ligga en halv meter utanför tomtgränsen. I VA-installationen ingår även de anor...

Transport av avloppsvatten med vakuum

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

I områden med spridda husgrupper i ett flackt landskap med högt grundvatten används ibland vacuumsystem för att pumpa avloppsvatten ut i det allmänna spillvattennätet.

Spårväg Lund

Spårväg Lund

Lund

Sedan våren 2016 har VA SYD varit delaktiga i projekt spårväg i Lund. Sträckan består av ett cirka 6 kilometer långt dubbelspår mellan Lund C och ESS i norra Lund. I samband med spårvägsbygget lägger...

Bild på ledning.

Så jobbar vi med vårt ledningsnät

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

VA SYD arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt ledningsnät, från akuta störningar till framtida planering och underhåll. Här kan du läsa mer om vårt systematiska arbete.