Sökresultat från vår hemsida

Informationsmaterial Avfall

Informationsmaterial om avfall

Burlöv, Malmö

Här hittar du broschyrer, utskick och annat informationsmaterial om avfall.

Dagvatten

Dagvatten

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Dagvatten är vatten som rinner på marken, till exempel regn eller smält snö. Det finns olika sätt att ta hand om dagvattnet – det kan ledas ner i ledningar under marken och vidare till åar, sjöar och...

Dags för ägarbyte

Dags för flytt eller ägarbyte?

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

När du flyttar måste du anmäla att det sker ett ägarbyte så att ditt vatten- och/eller avfallsabonnemang skrivs över på den nya ägaren. Det är viktigt att VA SYD blir informerade om att ägarbyte sker...

Informationsmaterial om VA SYD

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Här hittar du broschyrer, utskick och annat informationsmaterial om VA SYD.

Se om ditt hus_topp

Se om ditt hus – tips på hur du kan förebygga källaröversvämning

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Du kan se om ditt hus på flera olika sätt för att förebygga översvämningar och minimera skador av stora regn eller skyfall, både genom att göra åtgärder på huset och i trädgården.

Matavfall – kostnader för verksamheter

Burlöv, Malmö

Avfallstaxan är utformad så att matavfallskärl är billigare än restavfallskärl. Om ni sorterar ut allt matavfall kan ni eventuellt minska på antalet restavfallskärl och på så sätt få en billigare avfa...