Sökresultat från vår hemsida

Dagvatten

Dagvatten

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Dagvatten är vatten som rinner på marken, till exempel regn eller smält snö. Det finns olika sätt att ta hand om dagvattnet – det kan ledas ner i ledningar under marken och vidare till åar, sjöar och...

Se om ditt hus_topp

Se om ditt hus – tips på hur du kan förebygga källaröversvämning

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Du kan se om ditt hus på flera olika sätt för att förebygga översvämningar och minimera skador av stora regn eller skyfall, både genom att göra åtgärder på huset och i trädgården.

Matavfall – kostnader för verksamheter

Burlöv, Malmö

Avfallstaxan är utformad så att matavfallskärl är billigare än restavfallskärl. Om ni sorterar ut allt matavfall kan ni eventuellt minska på antalet restavfallskärl och på så sätt få en billigare avfa...

Matavfall – flerfamiljsfastighetsägares ansvar och kostnader

Malmö, Burlöv

Det är ägaren av en flerfamiljsfastighet som ansvarar för att avfall som uppkommer i fastigheten tas om hand på rätt sätt. VA SYD hjälper dig gärna med information och råd om du har några frågor.

Matavfall

Matavfall

Malmö, Burlöv

Det är enkelt att sortera rätt. Matavfall är sådant som blir över och inte kan sparas när du lagat eller ätit mat. Vill du minska mängden matavfall? Köp inte mer mat än du tror att det går åt eller gö...

Matavfall – Beställ matavfallspåsar

Malmö, Burlöv

Verksamheter, bostadsrättsföreningar, flerfamiljsbostäder och andra företag kan beställa påsar till matavfall här.