Sökresultat från vår hemsida

Sommarrester

Malmö, Burlöv

Efter att grillen slocknat och askan svalnat finns det rester som ska tas omhand. Här hittar du information om vad du gör med grillrester, matrester, engångsrester och växtlighet i sommar.

Återvinningscentraler

Burlöv, Malmö

På de bemannade återvinningscentralerna kan du lämna det mesta av avfallet som uppkommer i hushållet, även farligt avfall.

Grillkol

Grilla miljövänligt

Malmö, Burlöv

Vill du grilla miljövänligt kan du till exempel använda en miljömärkt eltändare, tändpapper med stearin och FSC- och SIS-märkt grillkol.

Frityroljor

Hämtning av frityrolja och fett

Burlöv, Malmö

Frityrolja och spillfett från restauranger får inte hällas i fettavskiljaren eller i avloppet utan ska hämtas av någon av de entreprenörer som har avtal med VA SYD.

Farligt Avfall-bilen

Farligt avfall-bilen

Burlöv, Malmö

Farligt avfall, till exempel färgrester och lösningsmedel, kan du lämna till Farligt avfall-bilen eller på återvinningscentralen.

Julgran och julpapper

Bli av med din julgran och andra julrester

Burlöv, Malmö

Din barrande julgran blir till värmeenergi eller frodig jord, och delar av julskräpet får nytt liv efter återvinning.

Besökare på återvinningsstation

Sortera förpackningar

Burlöv, Malmö

Allt som är en förpackning kan du hjälpa till att sortera för att spara på resurser. Förpackningar sorterar du i ditt fyrfackskärl eller på återvinningsstationen.