Filtrera sökresultat

Sökresultat från vår hemsida

Trädgårdsavfall

Abonnemang och kärl för trädgårdsavfall

Burlöv, Malmö

Du kan beställa ett särskilt kärl för trädgårdsavfall. Ditt trädgårdsavfall komposteras till fin jord på återvinningscentralen.

Fyrfackskärl vid villa

Abonnemang och kärl för villa

Burlöv, Malmö

Som villaägare i Burlöv och Malmö måste du ha ett abonnemang för hämtning av avfall. Du kan också ha abonnemang för trädgårdsavfall. VA SYD har ansvar för att samla in ditt avfall.

Abonnemang Flerfamiljshus

Abonnemang och kärl för flerfamiljsfastighet

Burlöv, Malmö

Som flerfamiljsfastighetsägare i Burlöv och Malmö måste du ha ett abonnemang för hämtning av avfall. Du kan ha abonnemang för restavfall, matavfall och trädgårdsavfall men även för enskild avloppsanlä...

Vita sopbilar Suez

Anmäl utebliven sophämtning

Burlöv, Malmö

Här anmäler du om utebliven sophämtning i Burlöv eller Malmö. Kom ihåg att tunnorna kan tömmas ända fram till kl 19.

Avfallsutrymme i miljöhus

Kalkylator för areaberäkning av miljörum i flerfamiljsfastigheter

Malmö, Burlöv

Denna beräkning ger en fingervisning om hur stort utrymme som behövs i ett miljörum eller miljöhus i en flerfamiljsfastighet för att rymma avfallskärl för olika fraktioner, samt kostnaden för VA SYDs...

Fjärravlästa mätare

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Från och med 2020 kommer VA SYD att efter hand installera fjärravlästa vattenmätare när vi byter mätare hos våra kunder. 

Frågor och svar

Eslöv

Natten till fredagen den 6 januari 2017 uppstod en allvarlig situation med dricksvattnet i Eslöv efter det att ett strömavbrott slagit ut vår anläggning som möjliggör dricksvattenleveransen i stora de...