Sökresultat från vår hemsida

Analys av prov under mikroskåp

Vattenprover, provtagning och analys

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

VA SYDs laboratorier utför provtagning och analyser av dricksvatten, avloppsvatten, slam och jord åt VA SYDs kommuner. Analystjänster erbjuds även andra organisationer, företag och privatpersoner i må...

Upphandlingar

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

VA SYD är ett kommunalförbund och lyder under lagen om offentlig upphandling.  

Anslagstavla

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Detta är VA SYDs digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

Arbete i gatan på Mariedalsvägen och Turbinkanalen i Malmö

Malmö

Vi genomför ett projekt för att bättre kunna ta hand om regn- och avloppsvatten i området kring Turbinkanalen och Slottsstaden vid Mariedalsvägen.

Arbete i gatan på Tredje Parkvägen i Lomma

Lomma

VA SYD ska bygga en ny pumpstation på Tredje Parkvägen i Bjärred. Bygglov och strandskyddsdispens är godkända av Lomma kommun.

Var kommer dricksvattnet ifrån

Var kommer ditt dricksvatten ifrån?

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Vattnet i VA SYDs kommuner kommer från Vombsjön, Bolmen, Grevietäkten samt borrade brunnar. Vattnet från Bolmen och Vombsjön produceras av Sydvatten som är ett kommunägt bolag. VA SYD distribuerar sed...

Avslutad: Vattenavstängningar på Långåkersvägen i Malmö

Malmö

Vattnet kommer att stängas av på grund av ett ventilbyte. Tappa gärna upp vatten i kärl för husbehov.