Sökresultat från vår hemsida

Var sparsam med vattnet

Malmö, Lund

På grund av en stor läcka utanför Malmö under natten till torsdagen 13 augsuti ber vi dig att vara extra sparsam med vatten.

Kokning av vatten

Kokningsrekommendation hävd i Fosie och Oxie, Malmö stad

Malmö

Vi har nu hävt kokningsrekommendationen och du kan använda ditt vatten som vanligt.

Kokning av vatten

Kokning av vatten - rekommendationer

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

När du som kund på grund av en dricksvattenförändring är tvungen att koka dricksvattnet finns det vissa rekommendationer som är bra att följa.

Provtagning av drickvatten

Nu häver VA SYD kokningsrekommendationen – vattnet rent i Björnstorp, Fosie och Oxie igen

Nu visar prover att dricksvattnet i Lund och Malmö är helt rent och går bra att dricka igen, precis som vanligt. VA SYD häver därför kokningsrekommendationen i Björnstorp, Lund samt Fosie och Oxie, Ma...

Brandpoströr som sprutar vatten

Tillfälligt byggvatten

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Du kan ansöka om tillfälligt byggvatten om ingen av våra andra tjänster för tillfälligt vatten fungerar för ditt behov. Lösningen är temporär och innebär att du får vatten från en brandpost.

Dags för ägarbyte

Dags för flytt eller ägarbyte?

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

När du flyttar måste du anmäla att det sker ett ägarbyte så att ditt vatten- och/eller avfallsabonnemang skrivs över på den nya ägaren. Det är viktigt att VA SYD blir informerade om att ägarbyte sker...

Arbete i gatan på Vävaregatan i Lund

Lund

Förnyelse av vattenledningar i Lund