Sökresultat från vår hemsida

VA SYDs miljö- och kvalitetsarbete

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

VA SYDs arbete kännetecknas av kretsloppsanpassning, långsiktighet och ständig förbättring. Vår personal har hög kompetens och deltar aktivt i arbetet med kvalitet och miljö.

Lagar och regler

Lagar och regler om vatten och avlopp

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Vad gäller enligt lagar och regler om vatten och avlopp? Information om det finns i en en skrift som heter "Allmänna Bestämmelserna för brukande av den allmänna Vatten- och Avloppsanläggningen" (ABVA)...

Välj träningskläder utan silver

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Silver är en tungmetall som är giftig för vattenlevande organismer. Träningskläder behandlas ibland med silver och andra antibakteriella medel för att inte lukta svett.

VA-utbyggnadsplaner i Burlöv

Burlöv

Utbyggnad av vatten och avlopp för en god och säker miljö. 

Fettavskiljare

Fettavskiljare

Burlöv, Malmö

En fettavskiljare samlar upp det fett som rinner ut i avloppet i en särskild behållare. Alla restauranger och liknande verksamheter måste ha en fettavskiljare installerad.

Borgeby avloppsreningverk

Lomma

Borgeby avloppsreningverk ligger i norra delen av Lomma kommun och tar emot och renar spillvatten från Bjärred, Borgeby, Fjelie, Flädie och omgivande mindre byar och lantrbruksområden.

VA-utbyggnadsplaner i Lund

Lund

Utbyggnad av vatten och avlopp för en god och säker miljö.