Sökresultat från vår hemsida

Källby dammar

Ny fiskdöd i Källby dammar

Lund

En stor mängd döda fiskar har återigen hittats i två av Källby avloppsreningsverks dammar. Skälet till fiskdöden är troligtvis en kombination av värmeböljan och ett utsläpp av slam i samband med kraft...

Åtgärdsplan för Malmös avloppsledningsnät klar

Malmö

Åtgärdsplanen ger en överblick av hur ledningsnätet ser ut idag, och vad som behövs göras i framtiden.

Besök ett avloppsreningsverk lördagen den 17 november!

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Vill du lära dig mer om vattnets kretslopp, rening och vilken plats du själv har i denna process? Nu har du chansen!

#toalove

Ge din toa lite kärlek på Världstoalettdagen

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Toaletten, lyx eller rättighet?

Problem med råttor

Hur förebygger jag råttproblem?

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Du som fastighetsägare har ett eget ansvar att hålla din bostad fri från råttor. Här beskrivs vad du kan göra för att förebygga problem med råttor.

Problem med råttor

Anmäl råttor i avloppsnätet

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Om du har problem med råttor som kommer in via avloppsnätet in i bostaden eller uppmärksammar råtthål i närheten av en kommunal avloppsledning kan du anmäla detta till oss.

Problem med råttor

Råttbekämpning på VA SYD

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

VA SYD använder sig främst av råttgift och en speciell typ av slagfällor i avloppsbrunnarna för att bekämpa råttor i avloppsledningsnätet. Här beskrivs närmare hur VA SYD arbetar med dessa metoder. ...