Sökresultat från vår hemsida

Spara regnvatten i en tunna

Spara vatten

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Det finns inte oändligt med rent vatten. Vi måste alla spara på vatten för att det ska finnas tillräckligt i sommar och i framtiden.

Sjölunda Avloppsreningsverk

Sjölunda avloppsreningsverk

Burlöv, Malmö

Sjölunda är ett av Sveriges största reningsverk och har cirka 300 000 personer anknutna till sig. Avloppsvattnet kommer från större delen av Malmö stad samt Burlöv och delar av Lomma, Staffanstorp och...

Klagshamn Avloppsreningsverk

Klagshamns avloppsreningsverk

Malmö

Klagshamnsverket togs i drift 1974 och ligger ute på Klagshamns udde söder om Malmö. Verket tar hand om avloppsvatten från cirka 70 000 personer.

Tut-i-luren

Tut i luren

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

I samband med oplanerade vattenavstängningar har VA SYD som tradition att manuellt blåsa i en lur för att meddela boende i området att det inträffat en akut vattenläcka.

Hållbart från VA SYD, logotyp

Hållbart från VA SYD

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Hållbart är VA SYDs samhällsinformation till dig där du får tips på hur du kan göra skillnad för miljön, nära dig.

Vattenmiljö Malmö avloppstunnel

Ny rapport om Malmö avloppstunnel

Nyhet 19 oktober 2018 11:31 Malmö

En ny rapport slår fast att vi rekommenderar en avloppstunnel under Malmö för att möta utmaningarna staden står inför med ökad befolkning, mål för förbättrad vattenmiljö och klimatförändringar.

Fakturabilagan från VA SYD

Fakturabilagan

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Fakturabilagan går ut till alla villahushåll i Lomma kommun.