Sökresultat från vår hemsida

Kokning av vatten

Dricksvattnet är nu tjänligt i Harlösa och Löberöd

Eslöv

Kokrekommendationen är hävd och dricksvattnet går att använda som vanligt igen.

Stopp vid torka och regn

Stora problem med översvämningar

Burlöv, Malmö

På grund av kraftiga skyfall drabbades många av källaröversvämningar i Malmö och Burlöv.

Stopp vid torka och regn

Besked om ersättning vid källaröversvämning dröjer

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

På grund av det extrema antalet anmälda översvämningar efter regnet den 31 augusti 2014 är det svårt för VA SYD att hålla sig inom den normala handläggningstiden på 3-6 månader för skadekrav.

Avfallskärl i trädgård

Ett väntat beslut från Datainspektionen

Burlöv, Malmö

Under 2014 mottog Datainspektionen ett ärende avseende VA SYDs behandling av personuppgifter inom ramen för avfallshanteringsverksamheten i Malmö stad och Burlöv kommun. Datainspektionen har nu meddel...

Tack för dina bidrag

Malmö och Burlöv når matavfallsmålet

Burlöv, Malmö

Vi samlar nu in 40 procent av allt matavfall i Malmö och Burlöv och vi tackar alla Malmö- och Burlövsbor för deras engagemang.

Dricksvatten i Eslövs kommun

Dricksvattnet är tjänligt i Stockamöllan och Billinge

Eslöv

Kokrekommendationen är nu hävd i Billinge och Stockamöllan i Eslövs kommun.

5 enkla tips för miljön

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Vet du att det du häller i avloppet kan påverka vår miljö? Det vatten du använder hemma när du tvättar, diskar och duschar går vidare till ett avloppsreningsverk. Där renas mycket, men inte riktigt al...