Sökresultat från vår hemsida

Illustration av en kran, droppe, människa, toalett och soptunna

VA SYDs ledningsgrupp

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

VA SYDs ledningsgrupp består av förbundsdirektör och samtliga avdelningschefer.

Anslagstavla

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Detta är VA SYDs digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

Ägarnämnder

Ägarnämnder

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

VA SYD är ett kommunalförbund, vilket innebär att vi är en politiskt styrd organisation. VA SYDs förbundsfullmäktige är det högsta politiska organet, förbundsstyrelsen ansvarar för den löpande verksam...

Bild på youtubefilm

Filmer om VA SYD

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Här kan du se filmer och videoklipp från och om vår verksamhet.

Jacka med VA SYD-logotyp

När VA SYD gör hembesök

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Ibland genomför VA SYD hembesök och dessa är nästan alltid förbokade. Du kan alltid be vår personal att visa legitimation.

Illustration av en kran, droppe, människa, toalett och soptunna

Om VA SYD

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Vi driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Utifrån en helhetssyn samlar vi spetskompetens och satsar på modiga idéer när vi utvecklar och vårdar VA-system och avfallshantering. 

Illustration av en kran, droppe, människa, toalett och soptunna

Vi lyder under Offentlighetsprincipen

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

VA SYD är ett kommunalförbund som lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att den information som lämnas till oss blir en allmän handling. Enligt offentlighetsprincipen har den som begär det r...