Visar: 40 sökresultat

Kategori: Nyheter

Visa mig
Tre stycken fettrattar

Beställ en fettratt från VA SYD!

Nyhet 30 augusti 2017 14:20 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

Mindre fett i avloppet är bra för dig och för miljön – beställ en fettratt av oss!

Incidentutredning avslutad efter vårens kokningsrekommendation i Lund

Nyhet 5 september 2017 09:27 Lund.

Incidentrapport visar att VA SYD brustit i dricksvattenleveransen i Lund. Läs rapporten här.

Avfallskärl i trädgård

Ändra till varannan veckas soptömning kostnadsfritt

Nyhet 5 september 2017 11:48 Malmö, Burlöv.

Genom att ändra ditt avfallsabonnemang från varje veckas tömning till varannan vecka kan du spara pengar och göra en insats för miljön. Just nu är ändringen kostnadsfri.

Vattenförsörjningsplan antagen i Lund

Nyhet 6 oktober 2017 13:41 Lund.

Från och med september 2017 har Lunds kommun en vattenförsörjningsplan. Planen är antagen av kommunfullmäktige i Lund.

Krislåda

Är du beredd?

Nyhet 16 oktober 2017 16:41 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

Vecka 42 har VA SYD krisberedskapsvecka tillsammans med Malmö stad, Civilförsvarsförbundet och Räddningstjänsten Syd.

Fyrfackskärl införs 2019

Nyhet 19 oktober 2017 08:29 Malmö, Burlöv.

VA SYD kommer att införa fyrfackskärl för villahushållen i Malmö och Burlöv. Taxan för 2018 är ännu inte beslutad.

Malmö och Burlöv sorterar ut mer matavfall än någonsin

Nyhet 31 oktober 2017 10:26 Burlöv, Malmö.

Malmö och Burlöv sorterar ut mer matavfall än någonsin tidigare och vi tackar alla Malmö- och Burlövsbor för deras engagemang.