Visar: 39 sökresultat

Kategori: Nyheter

Visa mig
Dricksvatten i Eslövs kommun

Höjda brukningsavgifter 2017

Nyhet 29 november 2016 16:21 Eslöv.

Idag beslutades om justering av brukningsavgifterna i VA SYDs medlemskommuner. I Eslöv höjs avgiften för vatten och avlopp med 2 %.

Burlövs kommun

Höjda brukningsavgifter 2017

Nyhet 29 november 2016 14:22 Burlöv.

Idag beslutades om justering av brukningsavgifterna i VA SYDs medlemskommuner. I Burlöv höjs avgiften för vatten och avlopp med 2 %.

VA-arbete Storgatan Eslöv 1914

Åtgärdsplan för Eslövs avloppsledningsnät klar

Nyhet 8 november 2016 14:28 Eslöv.

Ledningsnätet åldras och en allt större del har passerat sin avskrivningstid. I åtgärdsplanen inventeras befintliga förhållanden som kommer att ligga till grund för framtida åtgärder.

Orenat avloppsvatten till Sege kanal resultatet av gamla ledningar

Nyhet 20 oktober 2016 15:02

Natten till idag, torsdag den 20 oktober, inträffade ett haveri på en tryckledning som går från pumpstationen Rosendal i Malmö till Sjölunda avloppsreningsverk. Det ledde till att orenat avloppsvatten...

Låt gammalt bli nytt

Låt gammalt bli nytt

Nyhet 13 oktober 2016 11:22 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

Återvinn dina förpackningar! De kan återvinnas igen, och igen, och igen...

Utjämningsmagasinet i Djupadalsparken

Nu inviger vi vattenmagasinet i Djupadalsparken

Nyhet 26 september 2016 11:20 Malmö.

Under försommaren blev utjämningsmagasinet under Djupadalsparken klart. 30 september är det dags för invigning.

Besökare på återvinningsstation

Återvinningsstationen tillbaka på Nobeltorget

Nyhet 26 september 2016 10:58 Malmö.

Under ombyggnaden av Nobeltorget i Malmö togs återvinningsstationen bort. Nu är den strax på plats igen.