Filtrera sökresultat

Sökresultat från vår hemsida

Sträckningen av Malmö avloppstunnel

Markundersökningar för Malmö avloppstunnel

Nyhet 20 december 2016 14:47 Malmö

Under perioden 21 december 2016 - 1 mars 2017 undersöker VA SYD marken i delar av Malmö.

Magnus Ek, VA SYD

Dricksvattnet säkras i Eslöv

Nyhet 6 december 2016 16:29 Eslöv

Just nu byggs den så kallade tryckstegringsstationen på Lapplandsvägen i Eslöv om. Det betyder säkrare tillgång till dricksvatten för Eslövsborna i framtiden.

VA-arbete Storgatan Eslöv 1914

Åtgärdsplan för Eslövs avloppsledningsnät klar

Nyhet 8 november 2016 15:28 Eslöv

Ledningsnätet åldras och en allt större del har passerat sin avskrivningstid. I åtgärdsplanen inventeras befintliga förhållanden som kommer att ligga till grund för framtida åtgärder.

VA SYD sänker avfallstaxan 2017

Nyhet 21 oktober 2016 10:32 Malmö, Burlöv

Nästa år sänker vi avfallstaxan med i genomsnitt 3,3 procent.

Orenat avloppsvatten till Sege kanal resultatet av gamla ledningar

Nyhet 20 oktober 2016 17:02

Natten till idag, torsdag den 20 oktober, inträffade ett haveri på en tryckledning som går från pumpstationen Rosendal i Malmö till Sjölunda avloppsreningsverk. Det ledde till att orenat avloppsvatten...

Fyrfackskärl införs 2019

Nyhet 20 oktober 2016 12:56 Malmö, Burlöv

VA SYD kommer att införa fyrfackskärl för villahushållen i Malmö och Burlöv. Taxan för 2018 är ännu inte beslutad.

Dricka vatten

Strategi för säker dricksvattenförsörjning

Nyhet 12 september 2016 16:35 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Om ett samhälle blir utan dricksvatten så innebär det såklart kännbara problem för dess invånare. VA SYD har därför antagit en strategi för robusthet i dricksvattenförsörjningen.