Visar: 2 sökresultat

Visa mig

Störningar i telefonin idag 3 juli

Nyhet 1 juli 2019 16:43 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

Idag 3 juli uppgraderas VA SYDs telefoni. Det går nu bra att nå oss på 040-635 10 00, men medarbetare nås inte med direktnummer. ...

Spara på vattnet

Nyhet 1 juni 2018 13:18 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

Det är värmebölja och det gör att det går åt ovanligt mycket vatten, vattenverken går nu på max. Den 25 maj gick VA SYD och Sydvatten ut med en vädjan att spara på vatten. Nu är det därför extra vikti...

Lundaborna kan dricka sitt vatten som vanligt.

Nyhet 11 maj 2017 15:49 Lund.

Kokningsrekommendationen är hävd för hela Lund, inklusive sjukhusområdet.

Borrvatten

Ansökan om utsläpp av länsvatten och vatten från borrning

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

För att få släppa ut länsvatten eller vatten från borrning till det kommunala vattenledningsnätet krävs en ansökan hos VA SYD.

Anslagstavla

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

Detta är VA SYDs digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

Sjölunda Avloppsreningsverk

Student till projekt på Sjölunda avloppsreningsverk

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

Till Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö söker vi dig som har kommit en bit i din tekniska utbildning med inriktning mot vattenresurshantering alternativt processteknik.

Vattenkran

Drifttekniker till dricksvattenverket Bulltofta i Malmö

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

Driftvattenenheten på Dricksvattenavdelningen söker en student som har kommit en bit på vägen i sin högskoleutbildning inom exempelvis Drift- och underhållsteknik eller VA- och kretsloppsteknikerprogr...