Visar: 136 sökresultat

Kategori: Nyheter

Visa mig
Vattenkiosk

VA SYD öppnar vattenkiosker för tekniskt vatten

Nyhet 6 december 2018 15:07 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

VA SYD öppnar vattenkiosker som ett led i arbetet för ett säkrare dricksvatten. En vattenkiosk är en tankstation för vatten där den som är i behov av stora mängder vatten kan fylla på sin tank snabbt...

Frostiga löv

Vinteruppehåll för trädgårdsavfall

Nyhet 27 november 2018 14:56 Burlöv, Malmö

Trädgårdstunnan töms för sista gången vecka 49 eller vecka 50 beroende på om du har tömning udda eller jämna veckor.

Malmö och Burlöv når nationella målet – samlar in 50 procent av allt matavfall

Nyhet 15 november 2018 15:21

Målet att samla in mer än hälften av allt matavfall nåddes under oktober i Malmö stad och Burlövs kommun. Nu arbetar VA SYD vidare för att minska matsvinnet ytterligare. Genom en rad informationsinsat...

VA SYD välkomnar Lomma

Nyhet 8 november 2018 15:28 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

1 januari 2019 blir Lomma ny medlemskommun i VA SYD. Beslutet om Lommas inträde i kommunalförbundet klubbades igenom 8 november och innebär att all verksamhet för vatten och avlopp som bedrivits i Lom...

Besök ett avloppsreningsverk lördagen den 17 november!

Nyhet 5 november 2018 13:17 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Vill du lära dig mer om vattnets kretslopp, rening och vilken plats du själv har i denna process? Nu har du chansen!

Vattenmiljö Malmö avloppstunnel

Ny rapport om Malmö avloppstunnel

Nyhet 19 oktober 2018 11:31 Malmö

En ny rapport slår fast att vi rekommenderar en avloppstunnel under Malmö för att möta utmaningarna staden står inför med ökad befolkning, mål för förbättrad vattenmiljö och klimatförändringar.

Besökare på återvinningsstation

Ny återvinningsstation

Nyhet 12 oktober 2018 09:48 Malmö

Vi öppnar en ny återvinningsstation i Bunkeflostrand