Filtrera sökresultat

Sökresultat från vår hemsida

Matavfall – Beställ matavfallspåsar

Malmö, Burlöv

Verksamheter, bostadsrättsföreningar, flerfamiljsbostäder och andra företag kan beställa påsar till matavfall här.

Utbyte av kallvattenservis

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Så här går du tillväga vid byte av kallvattenservis.

Matavfall kostar mindre

Matavfall – Beställ uppstart av matavfallssortering

Burlöv, Malmö

Utsortering och insamling av matavfall är obligatoriskt i Burlövs kommun och Malmö stad sen 2012. Om du inte redan kommit igång med matavfallssortering så kan du fylla i en anmälan här.

Tester på vatten från egen brunn

Egen brunn

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Du som har egen brunn ansvarar för vattenkvaliteten och skötseln själv. Vill du göra en provtagning på vattnet gäller olika saker beroende på var du bor.

Tut-i-luren

Tut i luren

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

I samband med oplanerade vattenavstängningar har VA SYD som tradition att manuellt blåsa i en lur för att meddela boende i området att det inträffat en akut vattenläcka.

Provtagning av drickvatten

Kvalitetskontroll av kommunalt dricksvatten

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

VA SYD har ett eget dricksvattenlaboratorium som utför tester av det kommunala dricksvattnet. Vattnet kontrolleras, genom provtagning och analys, både ur mikrobiologisk och kemisk synpunkt. Över 900 p...

Kokning av vatten

Kokning av vatten - rekommendationer

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

När du som kund på grund av en dricksvattenförändring är tvungen att koka dricksvattnet finns det vissa rekommendationer som är bra att följa.