Filtrera sökresultat

Sökresultat från vår hemsida

Bygga hus

Ansluta till VA SYDs ledningsnät

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

För att ansluta till VA SYDs ledningsnät behöver du göra en VA-anmälan och kontakta oss i olika skeden.

VA-installationer

VA-installation för fastighetsägare

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

En fastighets VA-installation innefattar de ledningar som dragits inne i fastigheten, från förbindelsepunkten som brukar ligga en halv meter utanför tomtgränsen. I VA-installationen ingår även de anor...

Data

Personuppgiftsbehandling

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

VA SYD värnar om din integritet. Vi vill därför informera om hur vi arbetar med en trygg hantering av dina personuppgifter.

Brandpoströr som sprutar vatten

Tillfälligt byggvatten

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Du kan ansöka om tillfälligt byggvatten om ingen av våra andra tjänster för tillfälligt vatten fungerar för ditt behov. Lösningen är temporär och innebär att du får vatten från en brandpost.

Vita sopbilar Suez

Anmäl utebliven sophämtning

Burlöv, Malmö

Här anmäler du om utebliven sophämtning i Burlöv eller Malmö. Kom ihåg att tunnorna kan tömmas ända fram till kl 19.

Informationsmaterial Avfall

Informationsmaterial om avfall

Burlöv, Malmö

Här hittar du broschyrer, utskick och annat informationsmaterial om avfall.

Tillfälligt vatten

Vid en del tillfällen, som vid nybyggen och evenemang, kan det finnas behov av tillfälligt vatten. Så här kan vi hjälpa dig.