Visar: 278 sökresultat

Ett hus byggs

Byggvatten

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

Om du bygger hus och behöver vatten under byggtiden kan du få anslutning till byggvatten.

Pool med stege

Tips för att fylla och tömma din pool rätt

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

Hur fyller du din pool på bästa sätt och vad händer när sommaren når sitt slut och poolen ska tömmas? Läs våra tips nedan och har du fler funderingar tveka inte att höra av dig till oss på VA SYD.

Kolonistuga

Kommunalt vatten till Almåsa och Kölnan

Malmö.

På uppdrag av styrgruppen för Plan för Malmös vatten, där stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen, fastighetskontoret och VA SYD ingår, har VA SYD och fastighetskontoret under en tid tittat på hur v...

Utbyggnad av vatten och avlopp för en god och säker miljö

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

VA SYD utreder utbyggnad av vatten och avlopp i våra medlemskommuner, för att värna om en god miljö och förbättra den ekologiska statusen i våra sjöar och vattendrag.

Bygga hus

Ska du bygga hus?

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

När du ska bygga hus finns det flera olika saker du måste tänka på.

VA-installationer

VA-installation för fastighetsägare

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

En fastighets VA-installation innefattar de ledningar som dragits inne i fastigheten, från förbindelsepunkten som brukar ligga en halv meter utanför tomtgränsen. I VA-installationen ingår även de anor...

Transport av avloppsvatten med vakuum

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

I områden med spridda husgrupper i ett flackt landskap med högt grundvatten används ibland vacuumsystem för att pumpa avloppsvatten ut i det allmänna spillvattennätet.