Sökresultat från vår hemsida

Hållbart från VA SYD, logotyp

Hållbart från VA SYD

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Hållbart är VA SYDs samhällsinformation till dig där du får tips på hur du kan göra skillnad för miljön, nära dig.

Matavfall – kostnader för verksamheter

Burlöv, Malmö

Avfallstaxan är utformad så att matavfallskärl är billigare än restavfallskärl. Om ni sorterar ut allt matavfall kan ni eventuellt minska på antalet restavfallskärl och på så sätt få en billigare avfa...

Matavfall – flerfamiljsfastighetsägares ansvar och kostnader

Malmö, Burlöv

Det är ägaren av en flerfamiljsfastighet som ansvarar för att avfall som uppkommer i fastigheten tas om hand på rätt sätt. VA SYD hjälper dig gärna med information och råd om du har några frågor.

Avbetalningsplan för anläggningsavgift

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

För fastigheter inom verksamhetsområdet finns möjlighet att ansöka om avbetalningsplan för anläggningsavgiften på upp till 10 år.

Svenska mynt, Burlövs kommunvapen

Taxor och avgifter i Burlöv

Burlöv

Vatten och avlopp finansieras med avgifter för att tillhandahålla ett kvalitetssäkrat dricksvatten och till investeringskostnader för nybyggnad, förnyelse och underhåll av ledningsnät och avloppsrenin...

Anslagstavla

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Detta är VA SYDs digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

Svenska mynt, Lunds kommunvapen

Taxor och avgifter i Lund

Lund

Vatten och avlopp finansieras med avgifter för att tillhandahålla ett kvalitetssäkrat dricksvatten samt till investeringskostnader för nybyggnad, förnyelse och underhåll av ledningsnät och avloppsreni...