Visar: 14 sökresultat

Sjölunda Avloppsreningsverk

Student till projekt på Sjölunda avloppsreningsverk

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

Till Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö söker vi dig som har kommit en bit i din tekniska utbildning med inriktning mot vattenresurshantering alternativt processteknik.

Hållbart från VA SYD, logotyp

Hållbart från VA SYD

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

Hållbart är VA SYDs samhällsinformation till dig där du får tips på hur du kan göra skillnad för miljön, nära dig.

Matavfall – kostnader för verksamheter

Burlöv, Malmö.

Avfallstaxan är utformad så att matavfallskärl är billigare än restavfallskärl. Om ni sorterar ut allt matavfall kan ni eventuellt minska på antalet restavfallskärl och på så sätt få en billigare avfa...

Matavfall – flerfamiljsfastighetsägares ansvar och kostnader

Malmö, Burlöv.

Det är ägaren av en flerfamiljsfastighet som ansvarar för att avfall som uppkommer i fastigheten tas om hand på rätt sätt. VA SYD hjälper dig gärna med information och råd om du har några frågor.

VA-planer_Eslov_hager

VA-utbyggnadsplaner i Eslöv

Eslöv.

Utbyggnad av vatten och avlopp för en god och säker miljö.

Avbetalningsplan för anläggningsavgift

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

För fastigheter inom verksamhetsområdet finns möjlighet att ansöka om avbetalningsplan för anläggningsavgiften på upp till 10 år.

Svenska mynt, Burlövs kommunvapen

Taxor och avgifter i Burlöv

Burlöv.

Vatten och avlopp finansieras med avgifter för att tillhandahålla ett kvalitetssäkrat dricksvatten och till investeringskostnader för nybyggnad, förnyelse och underhåll av ledningsnät och avloppsrenin...