Visar: 15 sökresultat

Skolbesök på våra avloppsreningsverk

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

Vi erbjuder skolbesök för skolklasser från årskurs 4 och uppåt. Välkommen att boka!...

Alla fastighetsägare berörs

Matavfall - Matavfallspåsar

Malmö, Burlöv.

Använd bara VA SYDs matavfallspåsar för att sortera ut ditt matavfall. Ställ påsen i hållaren, då ventileras påsen bättre.

Matavfall – kostnader för verksamheter

Burlöv, Malmö.

Avfallstaxan är utformad så att matavfallskärl är billigare än restavfallskärl. Om ni sorterar ut allt matavfall kan ni eventuellt minska på antalet restavfallskärl och på så sätt få en billigare avfa...

Våra verksamhetsställen

Hitta till oss

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

VA SYD har verksamhetsställen i Eslöv, Lomma, Lund och Malmö samt flera anläggningar i samtliga medlemskommuner.

Samlaren, insamlingsskåp för glödlampor, småelektronik och batterier

Samlaren – i en butik nära dig

Burlöv, Malmö.

VA SYD har i samarbete med Sysav placerat ut ett 20-tal insamlingsskåp "Samlaren" i matbutiker i Burlöv och Malmö. Där kan man enkelt lämna småelektronik, batterier, glödlampor och annat som inte ska...

Brandpoströr som sprutar vatten

Hyra brandpoströr för tillfälligt vatten

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

Om du i Lund eller Malmö behöver tillgång till vatten en kortare period kan du hyra ett brandpoströr. Det är ett rör som sätts på en brandpost för uttag av vatten.

Hårt eller mjukt vatten

Geologi- eller geohydrologikunnig student för delaktighet i projekt

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

Dricksvattenavdelningen söker en student för arbete med datasammanställning inför anläggandet av nya dricksvattenbrunnar. Har du kommit en bra bit på väg i din tekniska eller naturvetenskap-liga unive...