Filtrera sökresultat

Sökresultat från vår hemsida

Skolbesök på våra avloppsreningsverk

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Vi erbjuder skolbesök för skolklasser från årskurs 4 och uppåt. Välkommen att boka!...

Alla fastighetsägare berörs

Matavfall - Matavfallspåsar

Malmö, Burlöv

Använd bara VA SYDs matavfallspåsar för att sortera ut ditt matavfall. Ställ påsen i hållaren, då ventileras påsen bättre.

Våra verksamhetsställen

Hitta till oss

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

VA SYD har verksamhetsställen i Eslöv, Lomma, Lund och Malmö samt flera anläggningar i samtliga medlemskommuner.

Samlaren, insamlingsskåp för glödlampor, småelektronik och batterier

Samlaren – i en butik nära dig

Burlöv, Malmö

VA SYD har i samarbete med Sysav placerat ut ett 20-tal insamlingsskåp "Samlaren" i matbutiker i Burlöv och Malmö. Där kan man enkelt lämna småelektronik, batterier, glödlampor och annat som inte ska...

Matavfall – kostnader för verksamheter

Burlöv, Malmö

Avfallstaxan är utformad så att matavfallskärl är billigare än restavfallskärl. Om ni sorterar ut allt matavfall kan ni eventuellt minska på antalet restavfallskärl och på så sätt få en billigare avfa...

Svenska mynt, Malmös kommunvapen

Taxor och avgifter i Malmö

Malmö

Vatten och avlopp finansieras med avgifter för att tillhandahålla ett kvalitetssäkrat dricksvatten samt till investeringskostnader för nybyggnad, förnyelse och underhåll av ledningsnät och avloppsreni...

Vatten till evenemang

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Ska du arrangera ett evenemang? VA SYD kan hjälpa dig med dricksvatten till evenemanget enligt följande paket och priser.