Visar: 27 sökresultat

Ny dricksvattenledning mellan Stehag, Stockamöllan och Billinge

Eslöv.

VA SYD bygger en överföringsledning mellan Stehag, Stockamöllan och Billinge för att säkra dricksvattentillförseln i Stockamöllan och Billinge.
För senaste nytt i projektet, scrolla ner till vår...

Allmän vatten- och avloppsanläggning för Vombs by, Östra Tvet och Klingvalla

Lund.

Vi förbereder för att anlägga kommunalt vatten och avlopp till Vombs by, Klingvalla och Östra Tvet.

Östra torn i Lund

Lunds vattentorn

Lund.

I Lunds kommun finns det två olika vattentorn som är i bruk: Östra Torn vattentorn och Dalby vattentorn.

Avfallskärl i trädgård

Spara en slant – ändra ditt avfallsabonnemang till varannan veckas tömning

Malmö, Burlöv.

Genom att ändra ditt avfallsabonnemang från varje veckas tömning till varannan vecka kan du spara pengar och göra en insats för miljön.

Matavfall – kostnader för verksamheter

Burlöv, Malmö.

Avfallstaxan är utformad så att matavfallskärl är billigare än restavfallskärl. Om ni sorterar ut allt matavfall kan ni eventuellt minska på antalet restavfallskärl och på så sätt få en billigare avfa...

Laboratoriet

Vi söker 8 laboratorieingenjörer till våra laboratorier på Sjölunda ARV, Källby ARV och Bulltofta vattenverk.

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

Dricksvattenavdelningen på laboratorieenheten söker åtta personer som ska ha kommit en bit på vägen i sin högskoleutbildning inom till exempel kemi eller mikrobiologi.

Matavfall – flerfamiljsfastighetsägares ansvar och kostnader

Malmö, Burlöv.

Det är ägaren av en flerfamiljsfastighet som ansvarar för att avfall som uppkommer i fastigheten tas om hand på rätt sätt. VA SYD hjälper dig gärna med information och råd om du har några frågor.