Sökresultat från vår hemsida

Vita sopbilar Suez

Vad gör vi med dina sopor

Burlöv, Malmö

Varje natt skickar vi en beställning på vad som ska tömmas, så kallade "körlistor" till entreprenörerna.

Pappersförpackningar

Sortera pappersförpackningar

Burlöv, Malmö

Vik ihop och platta till pappersförpackningen, så tar den mindre plats. Lägg i ditt fyrfackskärl eller gå till återvinningsstationen.

Bemannad Återvinningscontainer

Återvinningscontainer

Burlöv, Malmö

Det finns möjlighet för flerfamiljsfastigheter att beställa en återvinningscontainer. Containern har blivit mycket uppskattad av både fastighetsskötare och boende i de områden som prövat den.

Abonnemang Flerfamiljshus

Abonnemang och kärl för verksamhet

Malmö, Burlöv

Som verksamhetsägare i Burlöv och Malmö måste du ha ett abonnemang för hämtning av avfall. Du kan ha abonnemang för restavfall, matavfall och trädgårdsavfall men även för enskild avloppsanläggning och...

Sommarrester

Malmö, Burlöv

Efter att grillen slocknat och askan svalnat finns det rester som ska tas omhand. Här hittar du information om vad du gör med grillrester, matrester, engångsrester och växtlighet i sommar.

Samlaren, insamlingsskåp för glödlampor, småelektronik och batterier

Samlaren – i en butik nära dig

Burlöv, Malmö

VA SYD har i samarbete med Sysav placerat ut ett 20-tal insamlingsskåp "Samlaren" i matbutiker i Burlöv och Malmö. Där kan man enkelt lämna småelektronik, batterier, glödlampor och annat som inte ska...

Återvinningscentraler

Burlöv, Malmö

På de bemannade återvinningscentralerna kan du lämna det mesta av avfallet som uppkommer i hushållet, även farligt avfall.