Sökresultat från vår hemsida

VA SYDs miljö- och kvalitetsarbete

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

VA SYDs arbete kännetecknas av kretsloppsanpassning, långsiktighet och ständig förbättring. Vår personal har hög kompetens och deltar aktivt i arbetet med kvalitet och miljö.

Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelse

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

VA SYDs förbundsstyrelse ansvarar för den löpande verksamheten.

VA SYDs ledningsgrupp

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

VA SYDs ledningsgrupp består av förbundsdirektör och samtliga avdelningschefer.

Ägarnämnder

VA SYDs politiska organisation

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Vi är ett kommunalförbund och fungerar som en egen kommun. Det innebär att medlemskommunerna lämnat över ansvaret för vatten- och avloppsverksamheten till VA SYD.

Om VA SYD

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Vi driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Utifrån en helhetssyn samlar vi spetskompetens och satsar på modiga idéer när vi utvecklar och vårdar VA-system och avfallshantering. 

Vi lyder under Offentlighetsprincipen

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

VA SYD är ett kommunalförbund som lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att den information som lämnas till oss blir en allmän handling. Enligt offentlighetsprincipen har den som begär det r...

Ägarnämnder

Ägarnämnder

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

VA SYD är ett kommunalförbund, vilket innebär att vi är en politiskt styrd organisation. VA SYDs förbundsfullmäktige är det högsta politiska organet, förbundsstyrelsen ansvarar för den löpande verksam...