Sökresultat från vår hemsida

Källaröversvämning

Källaröversvämning

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Efter rejäla regn, som ofta kommer på sommaren, är risken för källaröversvämningar och andra översvämningar större. Här kan du läsa om vad du kan tänka på innan, under och efter ett eventuellt regn...

Källaröversvämning

Ersättning vid källaröversvämning

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Vi tar emot dina skadekrav vid en källaröversvämning. Rätten till ersättning utreds för varje specifikt fall. ...

Källaröversvämning

Rapportera källaröversvämning

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Om du har haft källaröversvämning är det viktigt att du meddelar detta till oss och ditt försäkringsbolag....

Lagad spricka i mur

Se om ditt hus – tips på hur du kan förebygga källaröversvämning

Nyhet 24 maj 2016 18:17 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Det går aldrig att skydda sig helt mot källaröversvämning. Men vi skulle kunna använda dagvattnet som en resurs istället – och du kan hjälpa till. Här får du några tips och råd på både små och stora...

Se om ditt hus_topp

Se om ditt hus – tips på hur du kan förebygga källaröversvämning

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Du kan se om ditt hus på flera olika sätt för att förebygga översvämningar och minimera skador av stora regn eller skyfall, både genom att göra åtgärder på huset och i trädgården.

Grävarbete i Djupadalsparken

Utjämningsmagasin byggs i Djupadalsparken

Nyhet 15 januari 2016 15:54 Malmö

Just nu pågår ett stort grävarbete i Djupadalsparken i Malmö. Men resultatet kommer inte bara att bli ett utjämningsmagasin som förebygger översvämningar, utan också en fin pulkabacke för åksugna i om...

Stopp vid torka och regn

Stopp i ditt avloppssystem

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Om det råder torka och det den följs av kraftiga regn kan det leda till översvämningar. Det kan orsakas av stopp i ditt avloppssystem (din vask/toalett/brunn) eller i vårt.