Visar: 30 sökresultat

Malmö och Burlöv når nationella målet – samlar in 50 procent av allt matavfall

Nyhet 15 november 2018 15:21

Målet att samla in mer än hälften av allt matavfall nåddes under oktober i Malmö stad och Burlövs kommun. Nu arbetar VA SYD vidare för att minska matsvinnet ytterligare. Genom en rad informationsinsat...

Frostiga löv

Vinteruppehåll för trädgårdsavfall

Nyhet 27 november 2018 14:56 Burlöv, Malmö.

Trädgårdstunnan töms för sista gången vecka 49 eller vecka 50 beroende på om du har tömning udda eller jämna veckor. ...

VA-ledningar under staden

Se filmen om våra osynliga utmaningar

Nyhet 26 april 2018 10:14 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

Stora delar av infrastrukturen för vatten och avlopp byggdes för över 50 år sedan. I många större städer har befolkningen under samma period fördubblats, men VA-infrastrukturen har inte hängt med....

Invigning Örtofta tryckstegringsstation

Nu får Eslövsborna dricksvatten från två håll

Nyhet 28 augusti 2018 15:03 Eslöv.

Med en ny tryckstegringsstation i Örtofta har VA SYD gjort ytterligare en åtgärd för att säkra Eslövs dricksvattenförsörjning. 50 liter vatten per sekund matas nu till Eslöv söderifrån, som ett...

Frågor och svar om matavfall

Frågor och svar om matavfall

Malmö, Burlöv.

I Malmö och Burlöv är det obligatoriskt att sortera ut matavfall. Riksdagen har bestämt att 50 % av matavfallet ska sorteras senast 2018. I Malmö och Burlöv samlas idag in 47 %. I slutet av 2010...

Fyrfackskärl vid villa

Frågor och svar om fyrfackskärl

Burlöv, Malmö.

Här hittar du vanliga frågor och svar om fyrfackskärl som just nu införs för villahushållen i Malmö och Burlöv. Vi har börjat med kärlutbytet och i oktober beräknas alla hushåll fått ny möjlighet til...

Malmö och Burlöv sorterar ut mer matavfall än någonsin

Nyhet 31 oktober 2017 10:26 Burlöv, Malmö.

Malmö och Burlöv sorterar ut mer matavfall än någonsin tidigare och vi tackar alla Malmö- och Burlövsbor för deras engagemang.