Filtrera sökresultat

Sökresultat från vår hemsida

Avfallsutrymme i miljöhus

Kalkylator för areaberäkning av miljörum i flerfamiljsfastigheter

Malmö, Burlöv

Denna beräkning ger en fingervisning om hur stort utrymme som behövs i ett miljörum eller miljöhus i en flerfamiljsfastighet för att rymma avfallskärl för olika fraktioner, samt kostnaden för VA SYDs...

Fjärravlästa mätare

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Från och med 2020 kommer VA SYD att efter hand installera fjärravlästa vattenmätare när vi byter mätare hos våra kunder. 

Frågor och svar

Eslöv

Natten till fredagen den 6 januari 2017 uppstod en allvarlig situation med dricksvattnet i Eslöv efter det att ett strömavbrott slagit ut vår anläggning som möjliggör dricksvattenleveransen i stora de...

Frågor och svar om kokningsrekommendationen i Lund, juni 2017

Lund

Problem med råttor

Anmäl råttor i avloppsnätet

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Om du har problem med råttor som kommer in via avloppsnätet in i bostaden eller uppmärksammar råtthål i närheten av en kommunal avloppsledning kan du anmäla detta till oss.

Källaröversvämning

Rapportera källaröversvämning

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Om du har haft källaröversvämning är det viktigt att du meddelar detta till oss och ditt försäkringsbolag.

Utredningar och rapporter

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Här hittar du samlade utredningar, rapporter och PM rörande Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne.