Filtrera sökresultat

Sökresultat från vår hemsida

Skurmaskin

Hantering av skurvatten från verksamheter

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Skurvatten kan innehålla kemikalier, metaller och ämnen som inte ska komma ut i ledningsnätet eller sjöar och vattendrag.

Esbjörn superhero

Karriär på VA SYD

Vill du vara med och driva på miljösmarta lösningar i samhällsbygget? Vill du ha ett Great Place To Work? Då är VA SYD arbetsplatsen för dig!

Abonnemang Flerfamiljshus

Abonnemang och kärl för verksamhet

Malmö, Burlöv

Som verksamhetsägare i Burlöv och Malmö måste du ha ett abonnemang för hämtning av avfall. Du kan ha abonnemang för restavfall, matavfall och trädgårdsavfall men även för enskild avloppsanläggning och...

Trädgårdsavfall

Abonnemang och kärl för trädgårdsavfall

Burlöv, Malmö

Du kan beställa ett särskilt kärl för trädgårdsavfall. Ditt trädgårdsavfall komposteras till fin jord på återvinningscentralen.

Fyrfackskärl vid villa

Abonnemang och kärl för villa

Burlöv, Malmö

Som villaägare i Burlöv och Malmö måste du ha ett abonnemang för hämtning av avfall. Du kan också ha abonnemang för trädgårdsavfall. VA SYD har ansvar för att samla in ditt avfall.

Abonnemang Flerfamiljshus

Abonnemang och kärl för flerfamiljsfastighet

Burlöv, Malmö

Som flerfamiljsfastighetsägare i Burlöv och Malmö måste du ha ett abonnemang för hämtning av avfall. Du kan ha abonnemang för restavfall, matavfall och trädgårdsavfall men även för enskild avloppsanlä...

Vita sopbilar Suez

Anmäl utebliven sophämtning

Burlöv, Malmö

Här anmäler du om utebliven sophämtning i Burlöv eller Malmö. Kom ihåg att tunnorna kan tömmas ända fram till kl 19.