Filtrera sökresultat

Sökresultat från vår hemsida

Brandpoströr som sprutar vatten

Tillfälligt byggvatten

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Du kan ansöka om tillfälligt byggvatten om ingen av våra andra tjänster för tillfälligt vatten fungerar för ditt behov. Lösningen är temporär och innebär att du får vatten från en brandpost.

Kissdroppe bajskorv  toalettpapper

#toalove

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Älska din toalett lite extra på Världstoalettdagen 19 november!

Tillfälligt vatten

Vid en del tillfällen, som vid nybyggen och evenemang, kan det finnas behov av tillfälligt vatten. Så här kan vi hjälpa dig.

Borrvatten

Ansökan om utsläpp av länsvatten och vatten från borrning

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

För att få släppa ut länsvatten eller vatten från borrning till det kommunala vattenledningsnätet krävs en ansökan hos VA SYD.

Biltvätt

Hantering av spolplattor och fordonstvätt

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Vatten från fordonstvättar och spolplattor innehåller föroreningar som inte ska komma ut i ledningsnätet eller i sjöar och vattendrag. Här kan du läsa om riktlinjer för spolplattor och fordonstvättar.

Sprinkler

Ansökan om sprinklerservis och kapacitetsprov

Så här går du till väga för ansöka om sprinklerservis. Ny ansökan ska även skickas in vid ombyggnad av befintlig sprinkleranläggning. Sprinkler tillåts endast om det inte riskerar att medföra skador e...

Kemikalier

Redovisning av kemikalier för verksamheter

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Verksamheter som hanterar kemikalier ska ta fram en kemikalieförteckning som en del av sin egenkontroll. Verksamheter redovisar sin kemikalieförteckning till VA SYD en gång per år.