Sökresultat från vår hemsida

Slamspridning på åkermark

Slam ger näring till åkermark

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

VA SYD jobbar utifrån nationella miljömål med slamspridning på åkrar och har 30 års erfarenhet från fältförsök med slam.

Press

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Här hittar du pressmeddelanden och nyheter från VA SYD samt kontaktpersoner i olika frågor. Hör gärna av dig om du vill veta mer om vår verksamhet.

Slamspridning på åkermark

Spridning av slam får inte förbjudas av kommuner

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Mark- och miljödomstolen slår nu fast att kommuner inte kan förbjuda spridning av slam som uppfyller dagens krav.

Källby dammar

Fiske för ekologisk balans

Lund

För förbättrad ekologisk balans med minskad fosforhalt och reducerad algblomning, inleder vi återigen reduktionsfiske i Källby avloppsreningsverks återstående dammar under två veckor med start v. 13.

Stopp vid torka och regn

Översvämningar i Malmö och Burlöv

Malmö, Burlöv

På grund av kraftiga skyfall har regnet orsakat en stor mängd källaröversvämningar spritt över hela Malmö och Burlöv.

Kokning av vatten

Ersättning vid kokrekommendation

Eslöv

Vi får frågor om ersättning på grund av kokrekommendation

Utbyggnad av vatten och avlopp för en god och säker miljö

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Tillsammans med våra medlemskommuner utreder VA SYD behovet av utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, för att värna om en god miljö och förbättra den ekologiska statusen i våra sjöar och vattendrag...