Sökresultat från vår hemsida

Illustration av en kran, droppe, människa, toalett och soptunna

VA SYDs ledningsgrupp

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

VA SYDs ledningsgrupp består av förbundsdirektör och samtliga avdelningschefer.

Avslutad: Vattenavstängningar på Vattenverksvägen 1-15 i Billinge

Eslöv

Vattnet är avstängt för del av Vattenverksvägen på grund av komplikationer vid inkopplingen av en ny vattenledning. Vi tackar för ert tålamod! Det finns en vattentank på Stationsvägen - Rönneådalsväge...

Avslutad: Vattenavstängningar på Billinge i Eslöv

Eslöv

På grund av ett ledningsarbete stänger vi av vattnet i ovanstående område/gator. Tekniska problem med en tryckstegringsstation vid inkoppling till ny vattenledning orsakade driftstopp under morgonen....

Avslutad: Vattenavstängningar på Lundavägen i Malmö

Malmö

På grund av ett planerat ledningsarbete kommer vi att stänga av vattnet i ovanstående områden/gator. Tappa gärna upp vatten i kärl för husbehov.

Nya Sjölunda

Sjölunda navet i regional lösning

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Sjölunda avloppsreningsverk ligger bra till för att bli ett nav i en framtida regional lösning av Skånes avloppsvattenrening

Avslutad: Vattenavstängningar på Skolgatan i Eslöv

Eslöv

Vattnet kommer att stängas av på grund av ett ventilbyte. Tappa gärna upp vatten i kärl för husbehov.

Vattenmiljö Malmö avloppstunnel

Ett säkrare och effektivare avloppssystem

Malmö

VA SYD planerar en avloppstunnel under Malmö för att möta utmaningarna Malmö stad står inför med ökad befolkning, mål för förbättrad vattenmiljö och klimatförändringar.