Sökresultat från vår hemsida

Sträckningen av Malmö avloppstunnel

Markundersökningar för Malmö avloppstunnel

Nyhet 20 december 2016 14:47 Malmö

Under perioden 21 december 2016 - 1 mars 2017 undersöker VA SYD marken i delar av Malmö.

Magnus Ek, VA SYD

Dricksvattnet säkras i Eslöv

Nyhet 6 december 2016 16:29 Eslöv

Just nu byggs den så kallade tryckstegringsstationen på Lapplandsvägen i Eslöv om. Det betyder säkrare tillgång till dricksvatten för Eslövsborna i framtiden.

Vattenkranar

VA SYD justerar avgifterna för vatten och avlopp

Nyhet 29 november 2016 17:44 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

VA SYDs förbundsfullmäktige har beslutat om justerade brukningsavgifter i medlemskommuner-na som börjar gälla 1 januari 2017. Avgifterna kommer att höjas i Burlövs, Eslövs och Lunds kommun men förblir...

Dricksvatten i Lunds kommun

Höjda brukningavgifter 2017

Nyhet 29 november 2016 17:27 Lund

Idag beslutades om justering av brukningsavgifterna i VA SYDs medlemskommuner. I Lund höjs avgiften för vatten och avlopp med 5 %.

Dricksvatten i Eslövs kommun

Höjda brukningsavgifter 2017

Nyhet 29 november 2016 17:21 Eslöv

Idag beslutades om justering av brukningsavgifterna i VA SYDs medlemskommuner. I Eslöv höjs avgiften för vatten och avlopp med 2 %.

Burlövs kommun

Höjda brukningsavgifter 2017

Nyhet 29 november 2016 15:22 Burlöv

Idag beslutades om justering av brukningsavgifterna i VA SYDs medlemskommuner. I Burlöv höjs avgiften för vatten och avlopp med 2 %.

VA-arbete Storgatan Eslöv 1914

Åtgärdsplan för Eslövs avloppsledningsnät klar

Nyhet 8 november 2016 15:28 Eslöv

Ledningsnätet åldras och en allt större del har passerat sin avskrivningstid. I åtgärdsplanen inventeras befintliga förhållanden som kommer att ligga till grund för framtida åtgärder.