Sökresultat från vår hemsida

Vattenmätare

Lämna vattenmätarställning

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Lämna din vattenmätarställning till oss regelbundet så blir din beräknade vattenförbrukning på fakturan ännu mer anpassad till din verkliga förbrukning av vatten. Vi rekommenderar att registrera minst...

Dags för ägarbyte

Dags för flytt eller ägarbyte?

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

När du flyttar måste du anmäla att det sker ett ägarbyte så att ditt vatten- och/eller avfallsabonnemang skrivs över på den nya ägaren. Det är viktigt att VA SYD blir informerade om att ägarbyte sker...

Informationsmaterial om VA SYD

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Här hittar du broschyrer, utskick och annat informationsmaterial om VA SYD.

Informationsmaterial - Vatten och avlopp

Informationsmaterial om vatten och avlopp

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Här hittar du broschyrer, utskick och annat informationsmaterial om vatten och avlopp.

Informationsmaterial Avfall

Informationsmaterial om avfall

Burlöv, Malmö

Här hittar du broschyrer, utskick och annat informationsmaterial om avfall.

Ledningskartor

Ledningskartor och installationsritningar

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Behöver du tillgång till ritningar och kartor i ditt område? Här kan du beställa VA-ledningskartor och installationsritningar från vår kartenhet.

VA SYDs verksamheter

Blanketter

Alla, Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Här hittar du blanketter som rör avfall, avlopp, fakturor, fettavskiljare, koloni och vatten.