Visar: 22 sökresultat

Kategori: Driftinforapporter

Lågt vattentryck i Bjärred i Lomma

Lomma.

På grund av en omkoppling till en tryckstegringsstation i Bjärred kommer det att vara markant lägre tryck för dricksvatten under natten mellan onsdag 4 september och torsdag 5 september. Kan eventuell...

Arbete på Clemenstorget

Lund.

I samband med ombyggnaden av Clemenstorget i Lund lägger VA SYD ny dagvattenledning, och renoverar befintliga vattenledningar med tillhörande serviser.

Arbete på Kyrkogatan för nordsydliga cykelstråket

Lund.

VA SYD byter dag- och spillvattenserviser i Kyrkogatan.

Avslutad: Vattenavstängning på Gymnasistgatan i Malmö

Malmö.

Vattnet kommer att stängas av på grund av ett ventilbyte. Akut byte av en vattenbrandpost. Tappa gärna upp vatten i kärl för husbehov.

Avslutad: Vattenavstängning på Nyvångsgatan 3-15 och 2-10 i Burlöv

Burlöv.

Vattnet är avstängt på grund av ett ventilbyte, personal är på plats. Vi kommer att stänga för vattnet inom kort pga. ett akut ventilbyte. Krana gärna upp vatten i kärl för husbehov.

Avslutad: Vattenavstängning på Gymnasistgatan 1-15 i Malmö

Malmö.

På grund av ett planerat ledningsarbete kommer vi att stänga av vattnet i ovanstående områden/gator. Vi kommer att byta en vattenbrandpost. Krana gärna upp vatten i kärl för husbehov.

Vattenavstängning på Botildenborgsvägen och Kastanjeplatsen i Malmö

Malmö.

På grund av ett planerat ledningsarbete kommer vi att stänga av vattnet i ovanstående områden/gator. Tappa gärna upp vatten i kärl för husbehov. Ett vattenbrandpoströr kommer även att sättas upp vid...