Visar: 32 sökresultat

Kategori: Avlopp

Parkkanalen i Malmö. Foto: Jorchr

Bräddning i Malmö

Malmö.

Bräddningar är tillfälliga utsläpp av orenat avloppsvatten när reningsverk eller ledningar är överbelastade och vattenmängden är större än vad ledningssystemet klarar av. Normalt sker bräddning i samb...

Tvätta bilen rätt - för både människor och miljö!

Tvätta bilen miljöklokt – välj biltvätten

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

När du tvättar bilen direkt på gatan betyder det att tungmetaller och oljerester följer med vattnet och hamnar till slut orenat i vår natur. Därför är det bättre för både oss och miljön att välja bilt...

Slamspridning på åkermark

Slam ger näring till åkermark

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

VA SYD jobbar utifrån nationella miljömål med slamspridning på åkrar och har 30 års erfarenhet från fältförsök med slam.

Borgeby avloppsreningverk

Lomma.

Borgeby avloppsreningverk ligger i norra delen av Lomma kommun och tar emot och renar spillvatten från Bjärred, Borgeby, Fjelie, Flädie och omgivande mindre byar och lantrbruksområden.

Sjölunda Avloppsreningsverk

Sjölunda avloppsreningsverk

Burlöv, Malmö.

Sjölunda är ett av Sveriges största reningsverk och har cirka 300 000 personer anknutna till sig. Avloppsvattnet kommer från större delen av Malmö stad samt Burlöv och delar av Lomma, Staffanstorp och...

Klagshamn Avloppsreningsverk

Klagshamns avloppsreningsverk

Malmö.

Klagshamnsverket togs i drift 1974 och ligger ute på Klagshamns udde söder om Malmö. Verket tar hand om avloppsvatten från cirka 70 000 personer.

Källby Avloppsreningsverk

Källby avloppsreningsverk

Lund.

Källby reningsverk renar idag vattnet från cirka 100 000 lundabor innan vattnet släpps ut i Höje å. Just nu utreds flera lösningar på hur Lunds avloppsvatten ska renas i framtiden.