Visar: 32 sökresultat

Kategori: Avlopp

Frityroljor

Fett i avloppet

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

Fett hör inte hemma i avloppet! Häller du matolja och fett i ditt avlopp kommer fettet så småningom att stelna i avloppsledningen och kan då orsaka stopp. Fett i avloppet kan också bidra till problem...

Citroner

Städtipsen som är bra för miljön

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

Vattnet du använder rinner vidare till våra avloppsreningsverk innan de når ut till våra sjöar och hav. Istället för att använda kemikalier kan du enkelt få det rent hemma genom att städa med sådant s...

Tops_

Vad kan jag slänga i toaletten?

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

I toaletten ska det bara hamna kiss, bajs och toalettpapper.

Håll vattnet rent

Håll vattnet rent

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

Den ökande användningen av kemikalier och andra för miljön skadliga ämnen innebär stora utmaningar för våra reningsverk. Renare avloppsvatten till reningsverken gynnar naturens kretslopp och är en för...

Källaröversvämning

Rapportera källaröversvämning

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

Om du har haft källaröversvämning är det viktigt att du meddelar detta till oss och ditt försäkringsbolag.

Stopp vid torka och regn

Stopp i ditt avloppssystem

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

Om det råder torka och det den följs av kraftiga regn kan det leda till översvämningar. Det kan orsakas av stopp i ditt avloppssystem (din vask/toalett/brunn) eller i vårt.

Skyfallsplanen

Tillsammans gör vi plats för vattnet

Malmö.

Ibland regnar det riktigt, riktigt mycket och då behöver vattnet någonstans att ta vägen. Som fastighetsägare har du ansvar för att ta hand om vattnet på den egna tomten. Gör det på ett hållbart sätt...