Visar: 32 sökresultat

Kategori: Avlopp

Måla miljövänligt

Överbliven målarfärg

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Häll inte ut överbliven målarfärg i avloppet, alla sorters färger ska lämnas på återvinningscentral.

Koppar

Kopparns giftiga effekt

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Människans användning av koppar i olika sammanhang medför att kopparhalterna i miljön ökar.

Frityroljor

Fett i avloppet

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Fett hör inte hemma i avloppet! Häller du matolja och fett i ditt avlopp kommer fettet så småningom att stelna i avloppsledningen och kan då orsaka stopp. Fett i avloppet kan också bidra till problem...

Citroner

Städtipsen som är bra för miljön

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Vattnet du använder rinner vidare till våra avloppsreningsverk innan de når ut till våra sjöar och hav. Istället för att använda kemikalier kan du enkelt få det rent hemma genom att städa med sådant s...

Tops_

Vad kan jag slänga i toaletten?

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

I toaletten ska det bara hamna kiss, bajs och toalettpapper.

Tvätta bilen rätt - för både människor och miljö!

Tvätta bilen miljöklokt – välj biltvätten

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

När du tvättar bilen direkt på gatan betyder det att tungmetaller och oljerester följer med vattnet och hamnar till slut orenat i vår natur. Därför är det bättre för både oss och miljön att välja bilt...

Håll vattnet rent

Håll vattnet rent

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Den ökande användningen av kemikalier och andra för miljön skadliga ämnen innebär stora utmaningar för våra reningsverk. Renare avloppsvatten till reningsverken gynnar naturens kretslopp och är en för...