Visar: 32 sökresultat

Kategori: Avlopp

Källaröversvämning

Källaröversvämning

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

Efter rejäla regn, som ofta kommer på sommaren, är risken för källaröversvämningar och andra översvämningar större. Här kan du läsa om vad du kan tänka på innan, under och efter ett eventuellt regn el...

Källaröversvämning

Ersättning vid källaröversvämning

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

Vi tar emot dina skadekrav vid en källaröversvämning. Rätten till ersättning utreds för varje specifikt fall.

Stopp vid torka och regn

Stopp i ditt avloppssystem

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

Om det råder torka och det den följs av kraftiga regn kan det leda till översvämningar. Det kan orsakas av stopp i ditt avloppssystem (din vask/toalett/brunn) eller i vårt.

Skyfallsplanen

Tillsammans gör vi plats för vattnet

Malmö.

Ibland regnar det riktigt, riktigt mycket och då behöver vattnet någonstans att ta vägen. Som fastighetsägare har du ansvar för att ta hand om vattnet på den egna tomten. Gör det på ett hållbart sätt...

Sjölunda Avloppsreningsverk

Sjölunda avloppsreningsverk

Burlöv, Malmö.

Sjölunda är ett av Sveriges största reningsverk och har cirka 300 000 personer anknutna till sig. Avloppsvattnet kommer från större delen av Malmö stad samt Burlöv och delar av Lomma, Staffanstorp och...

Klagshamn Avloppsreningsverk

Klagshamns avloppsreningsverk

Malmö.

Klagshamnsverket togs i drift 1974 och ligger ute på Klagshamns udde söder om Malmö. Verket tar hand om avloppsvatten från cirka 70 000 personer.

Källby Avloppsreningsverk

Källby avloppsreningsverk

Lund.

Källby reningsverk renar idag vattnet från cirka 100 000 lundabor innan vattnet släpps ut i Höje å. Just nu utreds flera lösningar på hur Lunds avloppsvatten ska renas i framtiden.