Visar: 32 sökresultat

Kategori: Avlopp

Tvätta bilen rätt - för både människor och miljö!

Tvätta bilen miljöklokt – välj biltvätten

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

När du tvättar bilen direkt på gatan betyder det att tungmetaller och oljerester följer med vattnet och hamnar till slut orenat i vår natur. Därför är det bättre för både oss och miljön att välja bilt...

Håll vattnet rent

Håll vattnet rent

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

Den ökande användningen av kemikalier och andra för miljön skadliga ämnen innebär stora utmaningar för våra reningsverk. Renare avloppsvatten till reningsverken gynnar naturens kretslopp och är en för...

Källby dammar

Källby dammarna

Lund.

Dammarna vid Källby avloppsreningsverk utgör sista steget i reningsprocessen. De är också en populär plats för motion och rekreation med mycket grönska och ett rikt djurliv.

Avloppsvatten

Avloppsvattenrening

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

VA SYD renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor. Vi tar hand om avloppsvatten från Burlöv, Eslöv, Lund, Malmö och Vellinge samt delar av Lomma, Staffanstorp och Svedala. Vi renar vattn...

Lagar och regler

Lagar och regler om vatten och avlopp

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

Vad gäller enligt lagar och regler om vatten och avlopp? Information om det finns i en en skrift som heter "Allmänna Bestämmelserna för brukande av den allmänna Vatten- och Avloppsanläggningen" (ABVA)...

Slamspridning på åkermark

Slam ger näring till åkermark

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

VA SYD jobbar utifrån nationella miljömål med slamspridning på åkrar och har 30 års erfarenhet från fältförsök med slam.

Källaröversvämning

Rapportera källaröversvämning

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

Om du har haft källaröversvämning är det viktigt att du meddelar detta till oss och ditt försäkringsbolag.