Sökresultat från vår hemsida

Tops_

Vad kan jag slänga i toaletten?

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

I toaletten ska det bara hamna kiss, bajs och toalettpapper.

Håll vattnet rent

Håll vattnet rent

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Den ökande användningen av kemikalier och andra för miljön skadliga ämnen innebär stora utmaningar för våra reningsverk. Renare avloppsvatten till reningsverken gynnar naturens kretslopp och är en för...

Källaröversvämning

Rapportera källaröversvämning

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Om du har haft källaröversvämning är det viktigt att du meddelar detta till oss och ditt försäkringsbolag.

Stopp vid torka och regn

Stopp i ditt avloppssystem

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Om det råder torka och det den följs av kraftiga regn kan det leda till översvämningar. Det kan orsakas av stopp i ditt avloppssystem (din vask/toalett/brunn) eller i vårt.

Källaröversvämning

Ersättning vid källaröversvämning

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Vi tar emot dina skadekrav vid en källaröversvämning. Rätten till ersättning utreds för varje specifikt fall.

Utredningar och rapporter

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Här hittar du samlade utredningar, rapporter och PM rörande Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne.

Nya Sjölunda

Sjölunda navet i regional lösning

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Sjölunda avloppsreningsverk ligger bra till för att bli ett nav i en framtida regional lösning av Skånes avloppsvattenrening