Visar: 32 sökresultat

Kategori: Avlopp

Parkkanalen i Malmö. Foto: Jorchr

Bräddning i Malmö

Malmö.

Bräddningar är tillfälliga utsläpp av orenat avloppsvatten när reningsverk eller ledningar är överbelastade och vattenmängden är större än vad ledningssystemet klarar av. Normalt sker bräddning i samb...

Problem med råttor

Anmäl råttor i avloppsnätet

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

Om du har problem med råttor som kommer in via avloppsnätet in i bostaden eller uppmärksammar råtthål i närheten av en kommunal avloppsledning kan du anmäla detta till oss.

Problem med råttor

Hur förebygger jag råttproblem?

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

Du som fastighetsägare har ett eget ansvar att hålla din bostad fri från råttor. Här beskrivs vad du kan göra för att förebygga problem med råttor.

Problem med råttor

Råttbekämpning på VA SYD

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

VA SYD använder sig främst av råttgift och en speciell typ av slagfällor i avloppsbrunnarna för att bekämpa råttor i avloppsledningsnätet. Här beskrivs närmare hur VA SYD arbetar med dessa metoder. ...

Revaq

REVAQ-certifierat avloppsslam från VA SYD

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

Avloppsslammet från våra avloppsreningsverk; Sjölunda, Klagshamn, Ellinge, Källby och Södra Sandby är certifierade enligt REVAQ, ett certifieringssystem för avloppsslam.

Plan för förbättringar av Malmös avloppssystem

Malmö.

VA SYD arbetar ständigt med förbättringar av Malmös avloppssystem. Mycket är redan gjort men många åtgärder pågår och ännu fler planeras inför framtiden. En eventuell avloppstunnel är en del i dessa p...

Vädra tvätt

Dosera rätt

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

För mycket tvättmedel gör både inverkan på miljön och ger stor mängd lödder, vilket försämrar bearbetningen av tvätten. tänk på att tvätten inte blir renare vid överdosering.