Visar: 42 sökresultat

Kategori: Avfall

Avfallskvarn

Avfallskvarnar

Burlöv, Malmö.

Avfallskvarnar för matavfallssortering kan installeras i separata system. Avfallskvarnarna kopplas till en uppsamlingstank som töms och matavfallet transporteras till reningsverkens biogasanläggningar...

Gör rum för miljön

Gör rum för miljön - inspiration för arkitekter och byggherrar

Burlöv, Malmö.

Det ska vara enkelt, bekvämt och positivt att hantera sina sopor hela vägen från köket till soptunnan.

Abonnemang Flerfamiljshus

Abonnemang och kärl för flerfamiljsfastighet

Burlöv, Malmö.

Som flerfamiljsfastighetsägare i Burlöv och Malmö måste du ha ett abonnemang för hämtning av avfall. Du kan ha abonnemang för restavfall, matavfall och trädgårdsavfall men även för enskild avloppsanlä...

Vita sopbilar Suez

Anmäl utebliven sophämtning

Burlöv, Malmö.

Här kan du göra en anmälan om utebliven sophämtning i Burlöv eller Malmö. Tänk på att tunnorna kan tömmas ända fram till kl 19.

Bygga avfallshantering

Sortera ditt avfall

Burlöv, Malmö.

Enligt Avfallsförordningen är du ansvarig att lämna ditt förpackningsmaterial samt tidningar till återvinning. När du sorterar ditt avfall sparar du resurser och energi samt minskar utsläpp av klimatg...

Hämtning av Grovavfall

Hämtning av grovavfall

Burlöv, Malmö.

Grovavfall räknas som hushållsavfall. Om du bor i villa kan du beställa hämtning av grovavfall av oss. Bor du i lägenhet ska du kontakta din hyresvärd eller förening.

Fettavskiljare

Fettavskiljare

Burlöv, Malmö.

En fettavskiljare samlar upp det fett som rinner ut i avloppet i en särskild behållare. Alla restauranger och liknande verksamheter måste ha en fettavskiljare installerad.