Sökresultat från vår hemsida

Vita sopbilar Suez

Vad gör vi med dina sopor

Burlöv, Malmö

Varje natt skickar vi en beställning på vad som ska tömmas, så kallade "körlistor" till entreprenörerna.

Sortera lampor

Sortera lampor

Burlöv, Malmö

Vanliga glödlampor är inte energieffektiva – av den energi som används blir knappt 10 procent synligt ljus medan resten blir värme.

Pappersförpackningar

Sortera pappersförpackningar

Burlöv, Malmö

Vik ihop och platta till pappersförpackningen, så tar den mindre plats. Lägg i ditt fyrfackskärl eller gå till återvinningsstationen.

Bemannad Återvinningscontainer

Återvinningscontainer

Burlöv, Malmö

Det finns möjlighet för flerfamiljsfastigheter att beställa en återvinningscontainer. Containern har blivit mycket uppskattad av både fastighetsskötare och boende i de områden som prövat den.

Abonnemang Flerfamiljshus

Abonnemang och kärl för verksamhet

Malmö, Burlöv

Som verksamhetsägare i Burlöv och Malmö måste du ha ett abonnemang för hämtning av avfall. Du kan ha abonnemang för restavfall, matavfall och trädgårdsavfall men även för enskild avloppsanläggning och...

Sommarrester

Malmö, Burlöv

Efter att grillen slocknat och askan svalnat finns det rester som ska tas omhand. Här hittar du information om vad du gör med grillrester, matrester, engångsrester och växtlighet i sommar.

Återvinningscentraler

Burlöv, Malmö

På de bemannade återvinningscentralerna kan du lämna det mesta av avfallet som uppkommer i hushållet, även farligt avfall.