Visar: 39 sökresultat

Kategori: Nyheter

Visa mig

VA SYD sänker avfallstaxan 2017

Nyhet 21 december 2016 12:03 Malmö, Burlöv.

Nästa år sänker vi avfallstaxan med i genomsnitt 3,3 procent.

Sträckningen av Malmö avloppstunnel

Markundersökningar för Malmö avloppstunnel

Nyhet 20 december 2016 13:47 Malmö.

Under perioden 21 december 2016 - 1 mars 2017 undersöker VA SYD marken i delar av Malmö.

För att få ditt avfall hämtat

Många vill byta till varannan vecka

Nyhet 14 december 2016 07:51 Burlöv, Malmö.

Intresset för att kostnadsfritt byta till varannan veckas soptömning har varit enormt. Därför kommer det dröja lite längre än beräknat innan ändringarna blir klara.

Återställning av Djupadalsparken

Snart är Djupadalsparken grön och fin igen

Nyhet 9 december 2016 11:05 Malmö.

Efter byggandet av ett underjordiskt vattenmagasin i Djupadalsparken har marken blivit gropig, blöt och ful. Detta ska vi fixa!

Magnus Ek, VA SYD

Dricksvattnet säkras i Eslöv

Nyhet 6 december 2016 15:29 Eslöv.

Just nu byggs den så kallade tryckstegringsstationen på Lapplandsvägen i Eslöv om. Det betyder säkrare tillgång till dricksvatten för Eslövsborna i framtiden.

Vattenkranar

VA SYD justerar avgifterna för vatten och avlopp

Nyhet 29 november 2016 16:44 Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö.

VA SYDs förbundsfullmäktige har beslutat om justerade brukningsavgifter i medlemskommuner-na som börjar gälla 1 januari 2017. Avgifterna kommer att höjas i Burlövs, Eslövs och Lunds kommun men förblir...

Dricksvatten i Lunds kommun

Höjda brukningavgifter 2017

Nyhet 29 november 2016 16:27 Lund.

Idag beslutades om justering av brukningsavgifterna i VA SYDs medlemskommuner. I Lund höjs avgiften för vatten och avlopp med 5 %.